Diensten

Onze diensten

De opstart van een vennootschap, een eenmanszaak of een filiaal is een belangrijke fase in het leven van elke ondernemer. Kantoor Schets & partners zorgt voor een goede voorbereiding en begeleiding die essentieel is voor een geslaagde start. Ons kantoor biedt u hierbij een volledige dienstverlening en helpt u bij alle volgende stappen. In nauw overleg met de cliënt wordt zowel het financieel plan als de oprichtingsakte opgemaakt. Eveneens staan wij onze starters bij in het vervullen van de formaliteiten bij verschillende gereglementeerde instanties zoals o.a. de Kruispunt Bank Ondernemingen (KBO), de sociale kas der zelfstandigen, btw-kantoor,UBO,….

Wij zorgen voor een nauwkeurige boekhouding. Dit kan door gebruik van uw eigen boekhoudpakket of aan de hand van onze systemen, al dan niet via een onlineverbinding. Ons kantoor zorgt voor de periodieke aangiften en rapporteringen zoals BTW-aangiften, Intracommunautaire opgave, jaarlijkse btw-klantenlistings, intrastat-aangiften, … Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

Wij verlenen advies op het vlak van btw, vennootschap- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw's), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten. Wij verdedigen uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Wij adviseren en begeleiden u bij: 

- wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan de accountants (opstellen van controleverslagen, vertegenwoordiging van  een aandeelhouder bij zijn controlerecht op de boekhouding van zijn vennootschap, …)
- waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming
- audits in het kader van overnames (due diligence) en licentie- of samenwerkingscontracten
- opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie (WCO)
- expertises in geschillen rond boekhoudkundige of financiële cijfers, winstdervingberekeningen, waardebepalingen, of ondersteuning van een voorlopig bewindvoerder of curator
- bemiddeling tussen partijen in burgerlijke of handelsgeschillen 

Wij adviseren en begeleiden u bij:                      

- vennootschapsrechtelijk stroomlijnen of herstructureren van ondernemingen
- zoeken naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen (bankfinancieringen, risicokapitaal, …)
- overnemen en overlaten van ondernemingen (financiële doorlichting, waardebepaling, …) en samenstellen van het financieringsdossier
- faillissement en gerechtelijke reorganisatie
- haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen
- managementbegeleiding en -advies

Uw onderneming maakt meestal een belangrijk deel uit van uw vermogen. Elke levensfase vraagt een specifieke en geïntegreerde aanpak. Samen structureren wij uw vermogen, rekening houdend met uw wensen en noden. Uiteraard is dit maatwerk en zullen de structuren mee dienen te evolueren naarmate uw behoeften veranderen.

Ons team van juristen staat u bij in alle overige juridische kwesties waarmee u geconfronteerd wordt.

Schets A. & partners

Schets onderscheidt zich door de doorgedreven kennis en jarenlange ervaring van de partners en medewerkers. 

Blijf op de hoogte

Laat uw adres achter en wij houden u op de hoogte